โปรแกรมทะเบียนนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 Username  
 Password  

 


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โปรแกรม ทะเบียนนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
โปรแกรมนี้ได้รับลิขสิทธิ์จากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
นิสิต สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้รหัสประจำตัวนิสิต หากมีปัญหาในการใช้งานให้ส่งชื่อ นามสกุลของนิสิตมาที่ Email : geo2gis@gmail.com
ยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555